Skip to main content

360°: Budúcnosť regionálnej politiky EÚ

Description

Jan Olbrycht (EĽS, Poľsko) a Marta Andreasen (EFD, Spojené kráľovstvo) podrobne vysvetľujú, ako fungujú štrukturálne fondy a ako sa financovanie zmení po roku 2014.

Podrobnosti

Dátum udalosti26. 3. 2012
Reference:D0040006