Skip to content

Ето какво прави Европа за самостоятелно заетите лица, изправени пред кризата с коронавируса

Dátum udalosti: 11/09/2020

Možnosti preberania:

Кризата с коронавируса засегна сериозно самостоятелно заетите лица, чийто дял в работната сила на Европейския съюз е 14%. В какво се изразява помощта на Европейския съюз?