Skip to content

Sacharovova cena za slobodu myslenia

Dátum udalosti: 23/10/2017

Možnosti preberania

Dodržiavanie ľudských práv je jednou zo základných hodnôt Európskej únie. Každé porušenie týchto práv ovplyvňuje demokratické princípy, na ktorých stojí naša spoločnosť. Európsky parlament bojuje s porušovaním práv legislatívnymi krokmi a začleňovaním otázky ľudských práv do obchodných dohôd s inými štátmi. Európsky parlament podporuje ľudské práva aj každoročným udeľovaním Sacharovovej ceny za slobodu myslenia jednotlivcom, ktorí výrazne prispeli k boju za ľudské práva.