Únia reformuje systém obchodovania s emisiami

Event date: 01/02/2018

Acquisition options

Transcript:

V snahe dosiahnuť cieľ a znížiť emisie skleníkových plynov minimálne o 40 % do roku 2030 sa Európska únia rozhodla reformovať svoj priekopnícky systém obchodovania s emisiami.