Skip to content

Únia reformuje systém obchodovania s emisiami

Dátum udalosti: 01/02/2018

Možnosti preberania

V snahe dosiahnuť cieľ a znížiť emisie skleníkových plynov minimálne o 40 % do roku 2030 sa Európska únia rozhodla reformovať svoj priekopnícky systém obchodovania s emisiami.

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac