Skip to content

Boj proti dampingu pri obchodovaní

Dátum udalosti: 20/06/2017

Možnosti preberania

Dovoz z krajín mimo EÚ dosiahol v prvom štvrťroku 2017 objem 468,2 miliardy EUR. V rámci predchádzania nespravodlivej konkurencie európskym firmám a pracovníkom platia tretie krajiny, ktoré na trhu EÚ uplatňujú „cenový damping“ tovaru, pokuty. Európsky parlament sa zaoberá novou metodológiou výpočtu antidampingového cla, pričom základom výpočtu je „významné pokrivenie trhu“.

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac