Skip to content

Boj proti dampingu pri obchodovaní

Dátum udalosti: 20/06/2017

Možnosti preberania

Dovoz z krajín mimo EÚ dosiahol v prvom štvrťroku 2017 objem 468,2 miliardy EUR. V rámci predchádzania nespravodlivej konkurencie európskym firmám a pracovníkom platia tretie krajiny, ktoré na trhu EÚ uplatňujú „cenový damping“ tovaru, pokuty. Európsky parlament sa zaoberá novou metodológiou výpočtu antidampingového cla, pričom základom výpočtu je „významné pokrivenie trhu“.