Skip to content

Ako zabrániť šíreniu antimikrobiálnej rezistencie zo zvierat na ľudí

Dátum udalosti: 18/10/2018

Možnosti preberania

Nový súbor európskych pravidiel si kladie za cieľ obmedziť podávanie antibiotík hospodárskym zvieratám. Tiež sa nimi ustanovujú prísnejšie normy na dovážané potraviny v snahe obmedziť šírenie odolnosti voči antibiotikám. Prenos mikrobiálnej rezistencie zo zvierat na ľudí vážne ohrozuje životné prostredie, potraviny aj zdravie.