Skip to content

State of the Union 2017: extracts from the address by Jean-Claude JUNCKER, President of the EC (1st part)

Dátum udalosti: 13/09/2017

Možnosti preberania

During the EP plenary session (11-14 September 2017) in Strasbourg, Jean-Claude JUNCKER, President of the EC, expresses himself on the State of the Union 2017 (1st part): on the European Parliament as the pulsing heart of Europe, the future of Europe, Employment, European trade agenda environment, Cybersecurity Agency, and migration.

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac