16 výsledkov

Zaznamenané
28. 10. 2020
15:15 - 16:22
Zaznamenané
12. 2. 2020
09:06 - 22:56
Plenárne zasadnutie
Plenary
Zaznamenané
12. 9. 2017
09:00 - 10:04
Zaznamenané
12. 2. 2015
09:02 - 09:52
Zaznamenané
9. 2. 2015
18:18 - 19:24
Zaznamenané
11. 6. 2013
09:23 - 10:02
Zaznamenané
19. 11. 2012
19:30 - 19:49
Zaznamenané
13. 3. 2012
15:03 - 15:59
Zaznamenané
16. 11. 2011
16:49 - 18:01
Zaznamenané
14. 6. 2010
22:33 - 22:51
Zaznamenané
14. 6. 2010
22:14 - 22:33
Zaznamenané
25. 3. 2009
21:02 - 21:58
Zaznamenané
20. 10. 2008
21:31 - 22:19