Skip to content

Vyslaní robotníci: tá istá práca, tá istá krajina, tá istá mzda

Dátum udalosti: 23/10/2017

Možnosti preberania

Európsky parlament aktualizuje pravidlá o vyslaných robotníkoch, ktoré pochádzajú z roku 1996. Cieľom je lepšie chrániť európskych robotníkov, ktorí odchádzajú do zahraničia na dočasné práce, a zabrániť akejkoľvek forme sociálneho dumpingu.

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac