Nové pravidlá pre audiovizuálne médiá

Dátum udalosti: 26/09/2018

Možnosti preberania

Internet dramaticky zmenil náš spôsob sledovania filmov, videí a televíznych relácií. Parlament sa zaujíma o vytvorenie aktuálnych pravidiel, ktoré udržia krok s meniacou sa situáciou, o lepšiu ochranu detí pred nevhodným materiálom a o podporu európskej produkcie.