Nové pravidlá pre oblasť autorských práv v digitálnej dobe

Dátum udalosti: 12/09/2018

Možnosti preberania

Parlament hlasoval o aktualizácii autorských práv v rámci jednotného digitálneho trhu v snahe zaručiť spravodlivé odmeňovanie a uznanie umelcom, spravodajským kanálom, autorom a umelcom.