Skip to content

Solidárnejšie dodávky plynu

Dátum udalosti: 12/09/2017

Možnosti preberania

Európsky parlament dokončuje nové nariadenie, ktorého cieľom je zabezpečiť dodávky plynu do Európskej únie. Podľa nových solidárnych pravidiel sa budú môcť členské štáty, ktorým hrozí výpadok dodávok plynu, spoľahnúť na pomoc susedných štátov.

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac