Skip to content

VFR: rozpočtový rámec EÚ do budúcnosti

Dátum udalosti: 06/03/2018

Možnosti preberania

Viacročný finančný rámec (VFR) poskytuje Únii dlhšie obdobie, počas ktorého môže realizovať svoje politiky a zabezpečovať ich účinnosť. Parlament pracuje na novom finančnom rámci na obdobie po roku 2021.

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac