Skip to content

Zvýšenie odolnosti rozpočtu Európskej únie

Dátum udalosti: 08/03/2018

Možnosti preberania

Parlament pracuje na novom dlhodobom rozpočte Únie. Viacročný finančný rámec (VFR) na obdobie po roku 2020 má byť ambicióznejší, aby dokázal financovať staršie aj nové priority. O prioritách Parlamentu, pokiaľ ide o VFR, budú poslanci EP hlasovať na marcovom štrasburskom zasadnutí.

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac