Skip to content

Obchodovanie s ľuďmi

Dátum udalosti: 23/01/2018

Možnosti preberania

Pod obchodovaním s ľuďmi sa rozumie vynútené využívanie osoby proti jej vôli. Celosvetovo ide o jednu z najrýchlejšie rastúcich oblastí kriminality, v rámci Európskej únie bolo v rokoch 2013 a 2014 nahlásených 15 846 obetí, pričom 71 % tvorili ženy a deti. Aj vzhľadom na pretrvávajúcu migračnú krízu sa Európsky parlament naďalej považuje boj proti obchodovaniu s ľuďmi za svoju prioritu.

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac