Skip to content

Harnessing globalisation by 2025: extracts from the debate

Dátum udalosti: 16/05/2017

Možnosti preberania

During the EP plenary session (15-18 May 2017) in Strasbourg, MEPs debate on harnessing globalisation by 2025. Statements by Jyrki KATAINEN, Vice-President of the EC in charge of Jobs, Growth, Investment and Competitiveness, Françoise GROSSETETE (EPP, FR), Jeppe KOFOD (S&D, DK), Hans-Olaf HENKEL (ECR, DE), Marietje SCHAAKE (ALDE, NL) and Yannick JADOT (Greens/EFA, FR).

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac