Skip to content

Rastúca dôvera v rozmach bioproduktov

Dátum udalosti: 10/04/2018

Možnosti preberania

Európsky parlament hlasuje o nových pravidlách zameraných na posilňovanie dôvery spotrebiteľov v biohospodárstvo a ochranu pred nečestnými praktikami. Upravený zákon o biovýrobe a označovaní bioproduktov vstúpi do platnosti v januári 2021.

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac