Skip to content

Zákaz pestovania GM plodín

Dátum udalosti: 12/04/2011

Možnosti preberania

Poslanci EP sú presvedčení, že štáty by mohli zakázať pestovanie GM plodín kvôli ekologickým dôvodom aj napriek tomu, že plodiny majú požehnanie z EÚ.