Skip to content

Od plastov až po elektrický pulzný rybolov: Päť údajov zo Štrasburgu

Dátum udalosti: 19/01/2018

Možnosti preberania

V centre pozornosti januárového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu boli environmentálne otázky, navrhovaný zákaz elektrického pulzného rybolovu, nové ciele pre spotrebu energie, stratégia na obmedzenie plastov v EÚ a mnohé iné témy.

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac