Skip to content

Od emisií CO2 až po autorské práva: 5 údajov zo Štrasburgu

Dátum udalosti: 29/03/2019

Možnosti preberania

Parlament sa dohodol na cieľoch zníženia emisií CO2 v cestnej doprave a schválil pravidlá týkajúce sa autorských práv tak, aby sa práva a povinnosti súvisiace s duševným vlastníctvom zhodovali v reálnom aj online prostredí. Poslanci tiež hlasovali o nových pravidlách na ochranu pracovníkov pred karcinogénnymi chemikáliami, o zákaze jednorazových plastov a o zrušení striedania letného a zimného času.

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac