Skip to content

Civilná ochrana aj starostlivosť o zvieratá: päť údajov zo Štrasburgu

Dátum udalosti: 15/02/2019

Možnosti preberania

Parlament aktualizuje mechanizmus civilnej ochrany s cieľom zlepšiť možné reakcie Únie na katastrofy. Poslanci schválili poskytovanie spravodlivej kompenzácie obetiam dopravných nehôd a zníženie poplatkov za cezhraničné platby v krajinách mimo eurozóny. Parlament chce pokračovať v investíciách do menej rozvinutých regiónov a takisto vyzýva na zlepšenie podmienok prepravovaných hospodárskych zvierat.

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac