Skip to content

Od Brexitu ku klíme: štyri údaje zo Štrasburgu

Dátum udalosti: 15/03/2019

Možnosti preberania

Parlament schválil krízový plán s cieľom zmierniť účinky možného Brexitu bez dohody. Pred voľbami do Európskeho parlamentu sa EÚ pripravuje na boj proti nepriateľskej propagande a dezinformáciám. Parlament zároveň navrhol odporúčania, pokiaľ ide o klimatické ciele EÚ do 2050, a podporil iniciatívy zamerané na posilnenie participatívnej demokracie.