Skip to content

Exchange of views with Günther OETTINGER, Member of the EC in charge of Digital Economy and Society: extracts from the meeting at the Committee on the Internal Market and Consumer Protection

Dátum udalosti: 07/05/2015

Možnosti preberania

Meeting of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection with Günther OETTINGER, Member of the EC in charge of Digital Economy and Society, in the EP in Brussels. Statements by Günther OETTINGER, Member of the EC in charge of Digital Economy and Society, Evelyne GEBHARDT (S&D, DE), Rapporteur, Dita CHARANZOVÁ (ALDE, CZ), Rapporteur and Robert ROCHEFORT (ALDE, FR)  

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac