Skip to content

The need for a European reindustrialisation policy in light of the recent Caterpillar and the Alstom cases: extracts from the debate

Dátum udalosti: 14/09/2016

Možnosti preberania

Debate during the plenary session of September in Strasbourg on the need for a European reindustrialisation policy in light of the recent Caterpillar and the Alstom cases. Statement by Ivan KORCOK, Slovak Presidency, Marianne THYSSEN, Member of the EC in charge of Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility, Helga STEVENS (ECR, BE), Javi LÓPEZ (S&D, ES), Françoise GROSSETÊTE (EPP, FR), Gérard DEPREZ (ALDE, BE), and Thomas HÄNDEL (GUE/NGL, DE). 

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac