Skip to content

Na boj so zmenou klímy Európa potrebuje zdravé lesy

Dátum udalosti: 13/10/2020

Možnosti preberania

Lesné oblasti tvoria takmer polovicu územia EÚ. Zároveň hrajú významnú úlohu v boji so zmenou klímy a pomáhajú chrániť biodiverzitu. Poslanci EP chcú zabezpečiť, aby stratégia lesného hospodárstva EÚ umožnila prosperitu lesníckeho sektora aj udržateľnosť lesov. Stratégia má ambíciou prepojiť národné politiky štátov s ekologickými cieľmi Európskej únie.