Skip to content

EÚ-Turecko: východisko z patovej situácie

Dátum udalosti: 08/02/2018

Možnosti preberania

Európska únia už roky spolupracuje s Tureckom v oblastiach ako je obchod, migrácia či NATO. V roku 2005 sa ozvali hlasy volajúce po začlenení Turecka do EÚ. Po pokuse o prevrat krajina v roku 2016 vyhlásila výnimočný stav, čím vláde umožnila obchádzanie zásad právneho štátu a odstránenie politických protivníkov. Únia tvrdí, že Turecko sa nestane jej členským štátom, kým sa nezmení situácia v oblasti ľudských práv. Miltiadis Kyrkos, podpredseda Delegácie pre vzťahy EÚ - Turecko, vysvetľuje, v akom štádiu sa nachádzajú rokovania.