Skip to content

Pravidlá na zaistenie bezpečnosti v EÚ

Dátum udalosti: 23/01/2018

Možnosti preberania

Európski občania musia mať prístup k bezpečným potravinám, liekom, hračkám a internetovému obsahu. Bezpečnostná politika Európskej únie siaha od jasného a presného označovania a bezpečnostných pokynov až po ochranu pred škodlivým online obsahom.