Skip to content

Parlament požaduje prehodnotenie spôsobu poľnohospodárskej produkcie

Dátum udalosti: 28/11/2017

Možnosti preberania

Európsky parlament požaduje postupný útlm používania glyfosátu. Ide o látku, ktorá je súčasťou bežných herbicídov a často sa k jej použitiu uchyľujú domácnosti aj poľnohospodári. Poslanci EP navrhujú zmenu modelu poľnohospodárskej produkcie, radi by do nej začlenili alternatívy, napr. integrovanú ochranu proti škodcom.