Skip to content

Systém obchodovania s emisiami: vyššia cena za neznižovanie emisií

Dátum udalosti: 23/11/2015

Možnosti preberania

Európsky systém obchodovania s emisiami mal pôvodne motivovať firmy k prechodu k ekologickým praktikám. Finančná kríza spôsobila pokles výroby a systém obchodovania bolo potrebné prispôsobiť.