Skip to content

Cezhraničné doručovanie balíkov v EÚ

Dátum udalosti: 13/03/2018

Možnosti preberania

Ceny za cezhraničné doručovanie balíkov môžu byť nejednotné, svojvoľné a nejasné. Európsky parlament chce, aby všetci občania vedeli, za čo platia. Preto prijal právny predpis na zvýšenie transparentnosti, pokiaľ ide o doručovateľov a ceny, ktoré si účtujú.

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac