Skip to content

EP Plenary session - EU-NATO relations - Report: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

Dátum udalosti: 12/06/2018

Image Carousel

< Návrat k súboru fotografií

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac