Skip to content

Election of the President of the European Commission: closing statement by Ursula von der LEYEN, candidate for President of the Commission (12:57-13:03)

Dátum udalosti: 16/07/2019

Možnosti preberania

Live Replay of the debate on the election of the President of the European Commission: statement by Ursula von der LEYEN and MEPs debate during the plenary session in Strasbourg (15-18/07/2019). The following transcription is the result of an automatic process. Check Against delivery.

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac