Skip to content

State of play of the second review of the economic adjustment programme for Greece: extracts from the extracts from the debate

Dátum udalosti: 27/04/2017

Možnosti preberania

During the EP Plenary session (26-27/04/2017) in Brussels, MEPs debate on the state of play of the second review of the economic adjustment programme for Greece. Statements by Françoise GROSSETÊTE (EPP, FR), Roberto GUALTIERI (S&D, IT), Nils TORVALDS (ALDE, FI), Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, EL), Ska KELLER (Greens/EFA, DE) and Marco VALLI (EFDD, IT).

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac