Skip to content

Ekodizajn: EÚ sa zasadzuje za ekologickejšie riešenia

Dátum udalosti: 24/05/2018

Možnosti preberania

Pracovný plán Európskeho parlamentu v oblasti ekodizajnu má za cieľ dlhšiu životnosť a lepšie fungovanie výrobkov od mobilných telefónov až po chladničky. V rámci európskeho balíka o obehovom hospodárstve má ekodizajn priniesť výhody spotrebiteľom a pripraviť Európu na udržateľnú budúcnosť.

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac