Skip to content

O živote s postihnutím: k rovnosti je v EÚ ešte dlhá cesta

Dátum udalosti: 29/11/2017

Možnosti preberania

V snahe zabezpečiť ľuďom s postihnutím rovnaké zastúpenie a rovnaké príležitosti v spoločnosti aj na pracovisku Európsky parlament presadzuje Európsku stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia, ktorá má riešiť témy ako rodová rovnosť, chudoba či diskriminácia. Poslankyňa EP Helga Stevens už roky bojuje za práva ľudí so zdravotným postihnutím. Tvrdí, že z hľadiska zastúpenia postihnutých a ich začleňovania do spoločnosti sa dá urobiť oveľa viac.

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac