Skip to content

Debate with Nicos ANASTASIADES, President of the Republic of Cyprus, on the Future of Europe: One round of political group speakers - Neoklis SYLIKIOTIS (GUE/NGL, CY) (11:17 - 11:23)

Dátum udalosti: 12/12/2018

Možnosti preberania

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac