Skip to content

Ochrana údajov: sleduje sa koronavírus, nie vy

Dátum udalosti: 06/05/2020

Možnosti preberania

Za účelom sledovania vývoja a šírenia ochorenia COVID-19 sa národné vlády zaoberajú možnosťami aplikácií na sledovanie koronavírusu. Členovia parlamentného výboru pre občianske slobody podporujú snahu EÚ zabezpečiť, aby zavedenia takýchto aplikácií neporušovalo základné európske práva, ako je ochrana údajov a súkromia.