Skip to content

Conclusions of the European Council meeting of 21 and 22 March 2019: Ambiance shots of the arrivals, point of order and introductroy remarks by Antonio TAJANI, EP President (9:53 - 10:12)

Dátum udalosti: 27/03/2019

Možnosti preberania

Live Replay of the Conclusions of the European Council meeting of 21 and 22 March 2019 and UK’s withdrawal from the EU during the plenary session in Strasbourg (25-28 March 2019). Ambiance shots of the arrivals and introductroy remarks by Antonio TAJANI, EP President

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac