Skip to content

Conclusions of the European Council meeting of 21 and 22 March 2019: Opening statements by Donald TUSK, President of the European Council and by Jean-Claude JUNCKER, President of the EC (09:12 - 09:24)

Dátum udalosti: 27/03/2019

Možnosti preberania

Live Replay of the Conclusions of the European Council meeting of 21 and 22 March 2019 and UK’s withdrawal from the EU during the plenary session in Strasbourg (25-28 March 2019). Opening statements by Donald TUSK, President of the European Council and by Jean-Claude JUNCKER, President of the EC

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac