Skip to content

Prehľad: od zamestnanosti mládeže po kontrolu hotovosti v EÚ

Dátum udalosti: 01/12/2017

Možnosti preberania

Komisie Európskeho parlamentu chystajú stretnutia, kde budú diskutovať o zamestnanosti mládeže v EÚ, opatreniach na kontrolu peňažného toku, humanitárnej situácii v Líbyi, ženách a zmene klímy a o celoeurópskej stratégii týkajúcej sa osôb s postihnutím.

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac