Skip to content

Odstraňovanie rozdielneho platu mužov a žien v Európe

Dátum udalosti: 06/02/2017

Možnosti preberania

Európska únia je v dosahovaní rodovej rovnosti len na polceste, v poslednom desaťročí sa pokrok spomalil a zlepšenia sú len čiastočné. Poslanci EP sa zasadzujú za aktivity, ktoré majú odstrániť rozdielne platy mužov a žien.