Skip to content

Obehové hospodárstvo: za čistejšiu Európu

Dátum udalosti: 06/04/2018

Možnosti preberania

V snahe o ekologickú a konkurencieschopnú budúcnosť Únie sa aktuálne pripravuje nová politika zameraná na zvyšovanie miery recyklácie a znižovanie množstva odpadu v Európe.

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac