Cyklické hospodárstvo: za čistejšiu Európu

Dátum udalosti: 06/04/2018

Možnosti preberania

V snahe o ekologickú a konkurencieschopnú budúcnosť Únie sa aktuálne pripravuje nová politika zameraná na zvyšovanie miery recyklácie a znižovanie množstva odpadu v Európe.