Podpora rastu a pracovných miest v EÚ

Dátum udalosti: 18/12/2017

Možnosti preberania

Malé a stredné podniky — MSP — sú hnacím motorom európskeho hospodárstva. Európsky parlament sa chce postarať o stabilný rast EÚ tvorbou a podporou prostredia zameraného na MSP. Zoznámte sa s Arnaudom a Geraldine, ktorí vlastnia malú nábytkársku firmu vo Francúzsku.