Skip to content

Po straníckej linke: politické skupiny

Dátum udalosti: 31/10/2019

Možnosti preberania

Ak si niekam pozvete 751 ľudí, musíte si vymyslieť vhodný spôsob organizácie. Prípadne to môžete urobiť ako Európsky parlament a rozčleniť zostavu na sedem skupín! 751 poslancov Parlamentu sa delí do skupín, ktoré ideovo pokrývajú celé politické spektrum Európskej únie. Krátke animované video vysvetľuje, ako vznikajú politické skupiny a čo v nich poslanci robia.