Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov

Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov