Default image for coming soon media.

70. výročie Európskeho parlamentu: 70 rokov európskej demokracie