Default image for coming soon media.

70 éves az Európai Parlament, az európai demokrácia letéteményese