Το Βραβείο Δημοσιογραφίας Daphne Caruana Galizia

Description

Στις 3 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε επίσημα τη διαδικασία για τη δεύτερη απονομή του Βραβείου Δημοσιογραφίας Daphne Caruana Galizia.

Related media