Skip to content

Obehové hospodárstvo a stratégia pre plasty

Dátum udalosti: 07/09/2018

Možnosti preberania

Európsky parlament skúma novú stratégiu, ktorej cieľom je dosiahnuť, aby sa do roku 2030 recyklovali všetky plastové obaly. Nové opatrenia majú krajinám uľahčiť znižovanie množstva vytvoreného plastového odpadu, čím by sa obmedzili jeho ničivé dôsledky na životné prostredie, klímu, zdravie aj hospodárstvo.

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac