Skip to content

13th European Book Prize: extracts from the opening speech by David SASSOLI, EP President, ceremony with Barbara HENDRICK, President of the jury and Pascal LAMY with the presence of Jacques DELORS

Dátum udalosti: 04/12/2019

Možnosti preberania

Ceremony of award of the 13th European Book Prize to Laurent GAUDÉ, Nous l’Europe, banquet des peuples (essay) and Jonathan COE, Middle England (novel) Opening speech by David SASSOLI, EP President, with Barbara HENDRICK, President of the jury, Pascal LAMY and Jacques DELORS, in the European Parliament in Brussels.

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac